085-0185580 info@keten4care.nl

Disclaimer

Disclaimer

Informatie
De informatie op de websites van Keten4Care BV is met zorgvuldigheid samengesteld en informatie is veelal afkomstig van derden. Deze informatie is niet bedoeld om medische of diagnostische adviezen te geven, maar is slechts een bron van algemene informatie bedoeld voor laboratorium-professionals, artsen en andere medische beroepsbeoefenaren. Aan de geboden informatie kan noch diagnostische noch therapeutische waarde worden ontleend.

Keten4Care BV en of dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatieteksten, omschrijvingen van diagnostiek, behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Copyright 2008-heden

Alle informatie en afbeeldingen welke op deze website worden aangeboden vallen onder het auteursrecht en hiervan mag derhalve niets door derden worden gebruikt zonder directe schriftelijke toestemming van Keten4Care BV tenzij anders wordt aangegeven in de tekst op bepaalde pagina’s van deze website.

Links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Keten4Care BV en/of samenwerkingspartners worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Keten4Care BV heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten, of daaruit voortvloeiende schade.

Aansprakelijkheid
Keten4Care BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie of diensten die via deze website worden aangeboden. Eventuele vragen over uw gezondheid dient u met uw eigen arts te bespreken.